บาคาร่าออนไลน์ กังวล BTS ขัดข้อง คนล้นสถานี หวั่นโควิด-19 กลับมาระบาด

บาคาร่าออนไลน์ กังวล BTS ขัดข้อง คนล้นสถานี หวั่นโควิด-19 กลับมาระบาด

จากกรณีที่จุดสับรางรถไฟฟ้าบีทีเอส ระหว่าง สถานีสนามกีฬา บาคาร่าออนไลน์ แห่งชาติ และสถานีสยาม ฝั่งมุ่งหน้าปลายทางสถานีบางหว้า เกิดเหตุขัดข้อง เมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้การเดินรถสายสีลมล่าช้า ซึ่งสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากกลไกภายในระบบของจุดสับรางขัดข้องทำให้ขบวนรถไฟฟ้า ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านบริเวณดังกล่าวได้ ซึ่งแก้ไขจนแล้วเสร็จ และสามารถให้บริการได้ตามปกติ

โดยทางแอคเคาน์ทวิตเตอร์ของ BTS ก็ได้แจ้งเหตุขัดข้อง

-04.59 น.จุดสับรางระหว่างสถานีสนามกีฬาแห่งชาติและสถานีสยามขัดข้อง จะทำให้เกิดความล่าช้าประมาณ 10 นาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

-06.00 น. BTS โดยจัดรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ถึงสถานีปลายทางบางหว้า โดยผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางบางหว้า และผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติ กรุณาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีราชดำริ โปรดเผื่อเวลาการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

-07.30 น.จุดสับรางขัดข้องระหว่างสถานีสนามกีฬาแห่งชาติและสถานีสยาม ฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางบางหว้า, เจ้าหน้าที่กำลังทำการแก้ไข จะทำให้เกิดความล่าช้าในสายสีลมประมาณ 15 นาทีและสายสุขุมวิทจะมีความล่าช้าบางสถานี ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

-07.45 น. เนื่องจากจุดสับรางระหว่างสถานีสนามกีฬาแห่งชาติและสถานีสยามขัดข้อง ส่งผลให้สายสุขุมวิทตั้งแต่สถานีหมอชิตถึงสถานีสยาม เกิดความล่าช้าประมาณ 10 นาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

-08.00 น.จุดสับรางระหว่างสถานีสนามกีฬาแห่งชาติและสถานีสยามขัดข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จะทำให้เกิดความล่าช้าในสายสีลมประมาณ 15 นาที ส่วนสายสุขุมวิทเกิดความล่าช้าประมาณ 10 นาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

-08.40 น. จุดสับรางขัดข้องได้รับการแก้ไขแล้ว การเดินรถในสายสีลมสามารถเดินรถได้ตามปกติ

เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้โดยสารตกค้าง และสะสมบริเวณชั้นชานชาลา จนล้นสถานี ทำให้หลายคนที่เห็นภาพเกิดคามกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

พมจ.ช่วยเหลือผู้พิการ แจกเงินคนละ 2,000 บาท เป็นข่าวปลอม ความจริงคือ

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม รายงาน จากกรณีข้อความที่ถูกแชร์ว่า “ให้ผู้พิการ ยื่นเอกสารที่ พมจ. ทั่วประเทศ แล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 2,000 บาทนั้น” ทางกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ คนละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็วและไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ โดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 กลุ่ม

คือ 1) คนพิการที่เคยได้รับเบี้ยความพิการ กรณีมีบัญชีธนาคาร จะโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีรับเป็นเงินสด จะได้รับเงินสด

2) คนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ พม. จะส่งเจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้านและจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว

นอกจากนี้เมื่ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลข่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นอกจากมาตรการเงินเยียวยาครั้งเดียว 1,000 บาท ยังมีอีก 2 มาตรการคือ

-การพักชำระหนี้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้เงินจากกองทุนฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เมษายน 2563 – มีนาคม 2564)

-คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพ (เป็นกรณีพิเศษ) ในสภาวะ COVID – 19 ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 5 ปี ปลอดชำระหนี้ในปีแรกตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 30 กันยายน 2563

ขณะเดียวกัน ธนาคารออมสินได้สนับสนุนโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน และโครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม ตามมติเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วยการเปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกันสามารถใข้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ เพียงมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ บาคาร่าออนไลน์